Gebruiksvoorwaarden Web Site
Van Raalten Import (VR Import) / Terms of Use

Click for English translation In case of lawsuit Dutch text shall prevail.

1. Copyright en rechten.

Teksten en afbeeldingen op de Web Site van Van Raalten Import zijn auteursrechtelijk beschermd: het is niet toegestaan om teksten of afbeeldingen op deze Web Site zonder gespecificeerde schriftelijke toestemming van Van Raalten Import te copiƫren. Tegen overname van tekst kunnen juridische stappen worden ondernomen. Aangifte bij auteursrechtelijke inbreuk volgt.

2. Aansprakelijkheid.

Van Raalten Import stelt zich niet aansprakelijk voor de inhoud van de teksten, noch voor het ontbreken van informatie of het niet functioneren van deze Web Site, noch voor gevolgen van verkeerd gebruiken van de aankopen via onze Web Site.

Het gebruik van de Web Site is geheel voor eigen rekening van de bezoeker. Bestellingen kunnen worden meegelezen, ook kunnen virussen of andere illegale praktijken plaatsvinden tijdens Uw gebruik van deze Web Site, waarvan de aansprakelijkheid NIET bij Van Raalten Import ligt.

Aan vermelding van welke informatie dan ook kunnen geen rechten worden ontleend.

3. Misbruik.

Tegen misbruik van deze Web Site, men denke bijvoorbeeld aan spam, zullen maatregelen worden genomen. Aangifte behoort tot de mogelijkheden.

4. Links en vermeldingen van deze Web Site.

Een ieder is conform de wet vrij om links te leggen naar deze Web Site op zijn of haar eigen web site(s). Ook is het altijd toegestaan deze Web Site op forums te vermelden. Ook hiervoor geldt dat Van Raalten Import geen enkele vorm van aansprakelijkheid draagt voor de gevolgen.

5. Bestellingen en leveringsvoorwaarden.

Op bestellingen die via onze Web Site worden gedaan, zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam, onder nummer: 856815500. Op verzoek sturen wij u kosteloos een exemplaar toe.

6 Voorzover enig misverstand ondanks de zaken gesteld in artikel 1 tot en met 5 mocht bestaan, zal op geen enkele wijze Van Raalten Import benadeeld worden door gebruiker.

1. Copyright

There are copyrights on this Web Site. It is not allowed to copy any text or picture without prior written permission from Van Raalten Import.

2. Responsibility

Van Raalten is not resposible for the content of any text on the Web Site, nor for the lacking of any content.

Use of the Web Site is to the full responsibility of the visitor.

No rights can therefor derive from any information.

3. Abuse.

In case of abuse, such as spam, measures are to be taken against the purpetrator. Notifying authorities is a possibility.

4. Links.

Any person is free according to the law to establish a links to our Web Site on his or her own web site.

5. Orders.

Our terms of trade apply to all orders filed through our Web Site. They are registered at the Chamber of Commerce in Amsterdam, the registrationnumber is: 856815500. Upon your request, a free copy shall be supplied. The text is in Dutch.

6. As far as any misunderstanding might arise notwithstanding the mentioned things in articles 1 to 5, it shall not be to the disadvantage of Van Raalten Import.